SisA Mobile
CijferlijstPlease enable javascript and cookies, these are required for this website.


Gelieve javascript en cookies in te schakelen, deze zijn vereist voor deze website.SisA Mobile
Cijferlijst

English


Disclaimer

Disclaimer

Examenresultaten zijn pas geldig vanaf de datum van definitieve bekendmaking. De faculteit deelt de wijze en de datum van de definitieve bekendmaking mee (OER art. 3.5.1).
Een student die oordeelt dat een examenresultaat of een beslissing van de examencommissie aangetast is door een schending van het recht, stelt met eventuele hulp van de facultaire ombudspersoon een schriftelijk verzoek tot heroverweging van de beslissing in bij de voorzitter van de examencommissie of diens plaatsvervanger. Dit verzoek wordt ingesteld binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen die ingaat op de dag na deze van de definitieve bekendmaking van de resultaten (OER art. 21.3.1 en 21.4.1). Ok